Authentieke communicatie

door | 22 november 2011

Kun je  – ondanks je goede bedoelingen – soms niet duidelijk maken aan een ander wat je bedoelt of nodig hebt? Wil je graag beter samenwerken met je collega of leidinggevende?

Vind je de communicatie met je opgroeiende kinderen, familie, of ex-partner soms lastig? Wil je je minder ergeren aan anderen of anders reageren op anderen?

Enkele jaren geleden maakte ik kennis met het model geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Dit model heeft de kwaliteit van mijn leven aanzienlijk verhoogd:

  • doordat ik me meer bewust werd van mijn eigen gevoelens en behoeften, waardoor ik mezelf beter kan accepteren;
  • doordat ik meer oog heb voor de gevoelens en behoeften van de ander, waardoor ik milder ben en dingen meer kan laten zijn;
  • doordat ik beter ben geworden in de (h)erkenning en de vervulling van mijn eigen behoeften, waardoor ik een gelukkiger mens ben geworden.

Wil je graag meer weten over hoe je dit kan toepassen in jouw leven?

Maak hier een afspraak.