Rollen

door | 22 november 2011

Vind je het lastig om je tijd te verdelen over de verschillende rollen die je hebt?  Heb je het idee dat je dagelijks op en neer rent tussen je werk en je gezin? Of kom je tot het pijnlijke besef dat je belangrijke rollen in je leven verwaarloost?

Ik heb mijn hele leven lang hard gewerkt. Mijn werk was mijn leven en mijn identiteit. Enkele jaren geleden kwam ik tot het besef dat ik mezelf volledig voorbij rende. De passie en gedrevenheid die ik al die jaren gevoeld had in mijn werk, waren volledig weg. Ik kwam ook tot het pijnlijke besef dat ik andere belangrijke rollen stevig verwaarloosd had. Ik denk vooral aan mijn rol van moeder van 3 kinderen.

Toen las ik over het gedachtegoed van Steven Covey. Hij heeft een methode ontwikkeld waarmee je meer evenwicht en synergie kunt bereiken tussen jouw verschillende rollen.  Per rol stel je een aantal doelen vast.  Dit is de basis om afgewogen keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Nu jaren later vond ik mijn aantekeningen van toen terug: wat vind ik belangrijk en waar wil ik me in de komende jaren op richten. Het was verrassend om terug te lezen dat dit de basis is geweest voor de nieuwe richting die ik ben ingeslagen!

Wil je graag meer weten over hoe je dit kan toepassen in jouw leven? In twee coachingsgesprekken passen we de methode toe op jouw persoonlijke situatie.  Maak hier  een afspraak.