Aannames in oplossingsgericht werken

door | 2 februari 2012

Een manier van werken die ik graag gebruik in mijn coaching is het oplossingsgericht coachen.  Wat me daarin aanspreekt, is dat er uitgegaan wordt van een positief mensbeeld: mensen zijn competent, willen betekenisvolle en zorgzame relaties met andere mensen opbouwen en worden benaderd als cooperatief.

De oplossingsgerichte coach richt zich op het identificeren en versterken van datgene wat werkt voor de client, hij of zij bouwt verder op wat er al is, en helpt de client om stap voor stap in actie te komen. Mijn ervaring is dat de oplossingsgerichte aanpak niet alleen efficient is maar vooral ook heel effectief.

Wil je zelf ervaren wat een oplossingsgericht coachingsgesprek voor jouw probleem kan betekenen?

Maak dan hier een afspraak.