Hoe een nare gebeurtenis verwerken?

door | 23 februari 2012

In de NOAM Nieuwsbrief van Gwenda Schlundt-Bodien las ik de volgende schrijfopdracht met een oplossingsgerichte invalshoek voor het verwerken van een vervelende gebeurtenis.  Neem 20 minuten de tijd om te schrijven. Schrijf aan de hand van de volgende vragen:
1. Neem eens de positie in van observator. Zoom uit, observeer vanaf een afstand wat er gebeurde en beschrijf dit. Wat zou je als observator zeggen dat er gebeurde?
2. Leg eens uit waarom de dingen liepen zoals ze liepen. Hoe zou je als observator uitleggen wat de reden was dat het zo liep?
3. Wat waren de dingen die hielpen om de nare gebeurtenis te overleven? Wat deed je om te overleven?
4. Veel mensen die zo’n nare gebeurtenis hebben meegemaakt merken dat de scherpe kantjes er na een tijdje vanaf gaan en dat het dan beter gaat met ze. Waaraan zal jij de komende periode merken dat je er goed doorheen aan het komen bent?
5. Welke signalen heb je al dat je goed door deze nare gebeurtenis heen aan het komen bent?

Wil je hier liever mondeling over spreken met een coach? Klik dan hier voor het maken van een afspraak.