Benoemen van (kleine) succeservaringen belangrijk om je doelen te bereiken

door | 4 juni 2012

Psycholoog Tim Pychyl stelt dat mensen productiever en creatiever worden wanneer ze het gevoel hebben dat ze vooruitgang boeken, zelfs als die vooruitgang klein en triviaal lijkt. Daarom is het belangrijk om complexe en grote taken op te delen in kleinere en gemakkelijkere taken.  Als je deze eerst afwerkt, bevordert dit je intrinsieke motivatie en positieve emoties. En dit stimuleert weer het aanpakken van de volgende taak en uiteindelijk het bereiken van je doel.

Dit sluit aan bij de oplossingsgerichte werkwijze. In deze werkwijze onderzoek je samen wat een kleine stap vooruit kan zijn. Daardoor wordt de kans dat je deze stap ook werkelijk zult zetten, groter. Ook kijk je terug naar eerdere succeservaringen. Met andere woorden: wanneer was de door jou gewenste situatie al eens aanwezig en wat deed je toen?

Minstens even belangrijk is het benoemen van (kleine) succeservaringen. Door regelmatig stil te staan bij je succeservaringen, hoe klein ook, krijg je een positief gevoel. Ook krijg je meer oog voor wat je deed en hoe je dat deed, waardoor de kans dat je dit gedrag opnieuw zult herhalen groter wordt.

Tip: benoem elke dag een (kleine) succeservaring en sta even stil bij wat je deed, hoe je het deed en wat het je heeft opgeleverd!

Interesse in een oplossingsgericht coachgesprek? Maak hier een afspraak.