Wat is het nut van een positieve overtuiging?

door | 1 juni 2012

In onderzoek is vastgesteld dat de veronderstelling over de capaciteiten van het individu van invloed zijn op de ontwikkeling van diens capaciteiten. Het blijkt dat wanneer iemand jou hoger inschat, je daadwerkelijk tot meer in staat bent en betere prestaties levert. Zelfs wanneer die persoon dat niet uit.

Sta eens stil bij de verwachtingen die je hebt ten aanzien van je medewerkers, je kinderen of jezelf. En wat de invloed daarvan kan zijn.

Heb je van bepaalde medewerkers een hogere pet op dan van anderen?  En wat is de invloed daarvan op jouw gedrag ten opzichte van jouw medewerkers? Investeer je relatief meer tijd in diegenen waarvan je meer verwacht? Geef je meer aandacht aan hun voorstellen en ideeen? Of deel je wellicht meer met deze mensen en geef je hen meer uitleg?

En hoe zit het met je kinderen? Hoe vaak zeggen we niet “Zij is niet goed in wiskunde” of “Dat vindt zij heel moeilijk” of “Hij is zo lui”. Bedenk wat het effect van deze uitspraken kan zijn op hun schoolprestaties. Hoe zou het zijn om te zeggen “Als je hier goed voor oefent, ga jij die toets zeker en vast goed maken” of “Je hebt je zo goed voorbereidt, dus dat ga jij zeker kunnen” of “Hoe ga je je voorbereiden op die toets?”.

En welke verwachtingen heb je ten aanzien van jezelf? Zijn er zaken die je niet oppakt, omdat je ervan overtuigd bent dat je er toch niet goed in bent? Of schuif je dingen voor je uit, omdat je verwacht dat je toch het niet kan of niet leuk vindt?  Wat zeiden je ouders vroeger tegen je, en hoe is dat van invloed op jou?

Ga eens na hoe dit bij jou zit. Als je je bewust bent van je verwachtingen en het gedrag dat hieruit voortvloeit, kun je hier verandering in brengen. Met als gevolg een positieve invloed op wie je wilt zijn en wat je wilt bereiken.

Oplossingsgerichte coaching kan je hierbij helpen. Interesse? Klik hier voor contact.