Coaching als arbeidsvoorwaarde?

door | 10 juli 2012

Er is  een aantal goede redenen voor werkgevers om coaching in te zetten. Dit kan ad hoc, als de coachvraag zich voordoet of meer structureel als arbeidsvoorwaarde voor de werknemer.

Het inzetten van coaching als arbeidsvoorwaarde maakt coaching laagdrempelig voor de werknemer. Daardoor zullen problemen sneller worden aangepakt en opgelost  Bovendien faciliteert de werkgever de werknemer om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar loopbaan en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat verhoogt uw aantrekkelijkheid als werkgever. Ook zult u eerder voldoen aan uw verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter.

Wet Poortwachter

In Intermediair PW (juni 2012) stond een interessant artikel met de vraag: “Moet HR al die coaching betalen?”. De vraag is waar de verantwoordelijkheid van de werkgever ophoudt. In het algemeen stelt men dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van prive-problemen. Echter, vaak zijn prive-problemen van grote invloed op het functioneren op het werk. Daarom zal de werkgever meestal toch faciliteren in het oplossen ervan, alleen al vanwege de Wet Poortwachter.

Problemen op het werk snel aanpakken

In vele gevallen is er  sprake van problemen op het werk: een conflictsituatie, de samenwerking tussen collega’s loopt niet goed, pesterijen, teveel werkdruk, stress, veranderingen, etc.  In deze situaties is het in het belang van de werkgever om de werknemer te ondersteunen bij het oplossen van het probleem.  Door coaching in te zetten als arbeidsvoorwaarde, maakt u de coaching voor uw werknemers gemakkelijker beschikbaar.  Het gevolg is dat werknemers niet langdurig blijven rondlopen met hun problemen. Ook zal men de collega’s minder “van het werk afhouden” door te praten over irritaties en gevoeligheden of te roddelen over anderen.

Aantrekkelijkheid werkgever

Ook zien we dat persoonlijke ontwikkeling bij werknemers hoog op het lijstje staat. Zeker de jongere generatie kijkt bij het uitzoeken van een nieuwe werkgever naar dit aspect. Steeds meer werkgevers zetten coaching in, want uit onderzoek blijkt dat werknemers coaching prefereren boven een training en dat coaching in vele gevallen effectiever is. De coach ondersteunt op gestructureerde wijze de ontwikkeling van de medewerker en verbindt deze met de doelen van het bedrijf.

De winnaars van de Beste werkgeversonderzoeken stellen coaching ter beschikking van hun medewerkers. Coaching wordt gezien als iets positief. En de werkgever stimuleert op deze manier haar werknemers om zichzelf verder te ontwikkelen.

Voorwaarden voor succes zijn:

–        De onafhankelijkheid van de coach is gewaarborgd

De coach ondersteunt de ontwikkeling van een medewerker: er wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen van de medwerker. Dat gebeurt gestructureerd, volgens een bepaalde systematiek. Bij het coachen worden de persoonlijke leerdoelen van de gecoachte verbonden met de doelen het bedrijf. Door deze koppeling komen de persoonlijke leerdoelen het beste tot zijn recht en heeft een organisatie er ook het meeste aan.

–        De vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Een medewerker moet vrijuit met zijn coach kunnen praten zonder dat hij daar op enige manier last van kan krijgen. Datgene wat besproken wordt in de coaching is vertrouwelijk en zal nooit met derden gedeeld worden. Dit is een belangrijke voorwaarde om de nodige openheid te creeren.


Wat zijn de opbrengsten?

Voor de medewerker:

– aandacht vanuit het bedrijf
– ondersteuning bij problemen en conflicten
– benutten van talenten, inzicht in sterkten en zwakten
– periodieke reflectie op eigen functioneren
– minder kans op overbelasting, stress of ziekte

Voor het bedrijf:

positieve impact op de relatie/binding met het bedrijf
– positieve weerslag op bedrijfscultuur / oplossingsgericht werken
– werknemers gaan beter functioneren en leveren een grotere bijdrage
– stimuleren van persoonlijke verantwoordelijkheid en initiatief
– lager ziekteverzuim en minder verloop


Hebt u interesse om ad hoc of structureel coaching aan te bieden aan uw werknemers? Vraag dan vrijblijvend een gesprek en/of offerte aan.