Coaching bij stress en werkdruk

door | 10 juli 2012

Meest voorkomende beroepsziekte

Het is bekend dat de meest voorkomende beroepsziekten overspannenheid en burn-out zijn. De oorzaak ligt vaak in een te hoge werkdruk en stress. Burn-out is het gevolg van een te langdurige blootstelling aan teveel stress. Werkstress loopt tijdens de crisisperiode behoorlijk op. Daarnaast is het zo dat 19% van alle Nederlanders gedurende zijn/haar leven te maken krijgt met een depressie.

Het belang van tijdig signaleren van stress

Het is van belang om als leidinggevende alert te zijn op stress bij werknemers. Vaak zijn het werknemers waar het bedrijf heel tevreden over is: hardwerkend, betrokken, loyaal, overuren draaien, altijd een stapje meer doen indien nodig, zichzelf wegcijferen. Managers zullen daarom niet snel geneigd zijn om bij deze medewerkers aan de bel te trekken. In eerste instantie ondervindt het bedrijf immers zelf vele voordelen. Op langere termijn kan dit echter omslaan in overspannenheid en in het ergste geval een burn-out of depressie. Daarom is het in het belang van de werkgever om tijdig stress bij werknemers te signaleren en dit bespreekbaar te maken met de medewerker. Indien gewenst en nodig, kan de medewerker baat hebben bij een coachtraject om beter te leren omgaan met de veroorzakers van stress.

Mogelijke veroorzakers van stress:

  • disbalans tussen belasting en belastbaarheid
  • hoge werkdruk
  • grote emotionele belasting
  • gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen)
  • toekomstonzekerheid
  • arbeidsconflicten
  • werktijden
  • ingrijpende gebeurtenissen op het werk of thuis
  • taken thuis en op het werk zijn moeilijk te combineren

Leren omgaan met stress in een coachtraject

Tijdens een coachtraject zal de werknemer zelf leren hoe hij beter kan omgaan met stress. Een eerste stap is dat de werknemer zich bewust wordt van zijn/haar stress. En zicht krijgt op de veroorzakers ervan.  Hoe is de balans tussen belastbaarheid en belasting op lichamelijk, mentaal en sociaal gebied?  Daarna kan hij/zij gaan onderzoeken welke de mogelijkheden zijn om vitaliteit te bevorderen.

Hoe kan hij/zij een betere balans krijgen? Welke zijn de prioriteiten? Hoe verdeelt de werknemer zijn tijd over de verschillende rollen die hij heeft? Hoe gaat de medewerker om met de balans tussen werk en prive? Hoe gaat de werknemer om met zijn irritaties en zijn valkuilen? Kan iemand “nee” zeggen? Of zou iemand juist wat vaker “ja” moeten zeggen? Welke behoeften negeert hij/zij? Welke zijn de kernkwaliteiten en hoe benut hij/zij die? Hoe gaat hij/zij om met onzekerheid? Wat kan de medewerker zelf beinvloeden? Welke zijn de afhankelijkheden? Welke bronnen kan iemand aanboren?

Wil je hier graag mee aan de slag in een coachtraject? Neem dan hier contact op voor een kennismakingsgesprek.