Coaching in het kader van het gezondheidsbeleid van de werkgever

door | 10 juli 2012

In vele bedrijven is er veel aandacht voor gezonder leven en bewegen. Men stelt beleid in om een gezonder levenspatroon van de medewerkers te bevorderen. Wanneer overgewicht, teveel roken of drinken, ongezonde voeding en te weinig beweging leiden tot meer ziekte, gevaar voor de veiligheid of mindere prestaties, wordt de werkgever immers rechtstreeks geconfronteerd met de schadelijke gevolgen hiervan.

Zo bieden werkgevers sportfaciliteiten, gezondheidsonderzoeken, antirookcursussen, vitaliteitsprogramma’s, gezonder voedsel in het restaurant, afwisselender werk, etc.

Als een werknemer zijn werk goed doet, gaat verplichte deelname hieraan te ver. Maar wanneer een ongezond leefpatroon van invloed is op het functioneren van een medewerker, kunt u als werkgever wel verwachten dat er iets verandert.

Ongunstige omstandigheden

Vaak ziet een medewerker in dat er iets moet veranderen in zijn/haar leefpatroon maar lukt het hem/haar niet om dit zelf voor elkaar te krijgen. In deze situatie is een coach van toegevoegde waarde. Vaak is er immers reden voor het ongezonde leefpatroon. Dit kan een oorzaak in het verleden hebben of er zijn bepaalde omstandigheden in de huidige situatie die het gedrag in stand houden. Dan is het nuttig dat de medewerker deze zaken eerst aanpakt, met behulp van een coach. Meestal zie je dan het ongezonde gedrag, zoals bijvoorbeeld ongezond eten of teveel drinken, daarna vanzelf verdwijnt.

Weerstand

Soms merk je weerstand tegen het gezondheidsbeleid van de werkgever, juist bij die werknemers waarvan je zou wensen dat ze er gebruik van maken. In dat geval zal het beleid zijn werking missen. Immers, intrinsieke motivatie werkt nog altijd het best als mensen hun gedrag moeten veranderen. Zolang de onderliggende behoeften, overtuigingen en percepties niet in lijn zijn met het gewenste gedrag, zal er niks veranderen. Voor deze groep medewerkers is het effectiever om coaching in te zetten met als (breder) doel het functioneren van de medewerker te verbeteren. Hoe een medewerker dit bereikt, is een verantwoordelijkheid van de medewerker. De coach zal hem/haar daarbij faciliteren.