Hoe geef je effectieve feedback?

door | 5 september 2012

Soms wil je graag feedback geven maar is dat lastig. Je bent bang dat de ander verdedigend zal reageren, niks doet met wat je zegt of zelfs boos op je wordt.  Toch is het soms nodig (bv. in de werksituatie) of gewenst om feedback te geven.

Of feedback effectief is, wordt sterk bepaald door de sfeer van vertrouwen tussen de betrokken personen. Hoe meer vertrouwen er is, hoe gemakkelijker het vaak is om feedback te geven en te ontvangen.

Er zijn ook voorwaarden waaraan feedback moet voldoen om effectief te zijn. Als je feedback op die manier geeft, verhoogt dat de kans dat de ander ernaar zal luisteren en overwegen om er iets mee te doen.

  1. Vraag je af of je feedback correct is. Ervaren anderen hetzelfde of ervaar alleen jij het op die manier?
  2. Geef alleen bruikbare feedback. Dit gaat over gedrag dat iemand kan veranderen. Feedback op een tekortkoming waar iemand niks aan kan veranderen, is zinloos.
  3. Houd rekening met de behoefte van jezelf en van diegene die je feedback geeft. Verplaats je in de ander en hoe het is om deze feedback te krijgen.
  4. Vraag je af of de feedback gewenst is. Als de ander om feedback vraagt, is de kans dat de feedback gehoord wordt heel groot.
  5. Kies het juiste moment.  Feedback is het meest effectief als je het geeft op het moment dat het gedrag zich voordoet. Hou echter ook rekening met de andere voorwaarden. Als iemand op dat moment niet bereid is om de feedback te horen, kun je het beter uitstellen.
  6. Zorg ervoor dat de feedback beschrijvend is.  Beschrijf wat je waarneemt (ik zie …, ik hoor…, etc.).  Vermijd om te interpreteren, te oordelen of te evalueren.
  7. Maak de feedback zo specifiek mogelijk.  In plaats van bv. te zeggen “Ik vind dat je niet luistert”, zeg je “Ik vertelde jou daarnet een verhaal en je ging de krant lezen. Ik heb dan het idee dat je niet naar me luistert”.
  8. Formuleer je feedback duidelijk en precies. Wees concreet en helder.

Wil je graag met behulp van een coach oefenen met het geven van feedback. Neem dan hier contact op voor het maken van een afspraak.