Rader van verandering

door | 8 december 2012

Hoe breng jij verandering teweeg?

Ons hele leven zijn we bezig met veranderen, de ene keer bewust, de andere keer meer onbewust. Soms is het niet makkelijk om te veranderen. We willen het wel, maar toch vervallen we terug in het oude en geven op. Of er is een spanningsveld tussen het oude vertrouwde en het nieuwe onbekende. De angst voor het onbekende houdt ons in het oude vertrouwde. Of we wachten gewoon af en nemen zelf geen actie. Soms weten we wel wat we niet willen, maar nog niet wat we wel willen. We zijn onzeker en machteloos en blijven daarom in het oude hangen. Of we hebben het idee dat we niet loyaal zijn als we een nieuwe richting inslaan.

Soms breken we te radicaal met het oude. We nemen geen tijd om afscheid te nemen of storten ons te snel in een nieuw avontuur.

Bij verandering kunnen we denken aan verandering van gedrag, overtuigingen, waarden, een baan, een relatie, etc.

Wat kun je anders doen om een verandering in gang te zetten?

Als je wilt veranderen, kun je verschillende radertjes in beweging zetten. De twee belangrijkste raderen zijn enerzijds “het loslaten van het oude” en anderzijds “het verbinden met het nieuwe”.

Het loslaten van het oude doe je door te (h)erkennen dat je het oude wilt loslaten, het te bedanken en er afscheid van te nemen.

Het verbinden met het nieuwe doe je door het onderzoeken van mogelijkheden, te investeren in iets nieuws en erin te geloven.

Elk radertje zet weer een ander radertje in beweging en versterkt het totale proces. Dit proces is weergegeven in onderstaande tekening.

 

 

 (H)Erkennen

Het gaat hier om het (h)erkennen en accepteren dat het oude je nog weinig oplevert. De nadelen van het blijven hangen in het oude zijn veel groter dan de voordelen. Het kan ook zijn dat je zelf geen keuze hebt. Bv. je wordt ontslagen of je partner verbreekt de relatie. Dan gaat het om acceptatie dat het oude eindigt.

Onderzoeken

In deze fase onderzoek je nieuwe mogelijkheden. Je probeert nieuwe dingen uit, volgt een cursus of training, praat met mensen, onderzoekt vacatures, gaat tijdelijk ergens anders wonen etc. Belangrijk in deze fase is te realiseren dat het onderzoek vrijblijvend is. Het verbindt je tot niets. Het geeft je de mogelijkheid om nieuwe dingen te ervaren, te experimenteren met nieuw gedrag, etc.

Bedanken

Het oude heeft je heel veel gebracht. Wellicht heeft het je jarenlang mooie dingen opgeleverd. Daarom is het belangrijk om het oude daarvoor te erkennen en te bedanken. Door ook aandacht te hebben voor de goeie dingen die verbonden waren met het oude, is het gemakkelijk om het daarna ook los te laten en aandacht te geven aan het nieuwe.

Investeren

Door het onderzoek krijg je meer zicht op hoe iets nieuws eruit zou kunnen zien. Tijdens het onderzoek heb je ervaren wat dit je oplevert en waar je je er goed bij voelt. Je bent bereid om in één of een aantal nieuwe paden te investeren. Als je investeert, doe je ook weer succeservaringen op en behaal je resultaten.

Afscheid nemen

Dit is een belangrijke fase in het loslaten van het oude. Om iets nieuws te beginnen, moet je het oude eerst goed afsluiten. Het afscheid kun je vorm geven door een “loslaatritueel”, het schrijven van een afscheidsbrief, een etentje met collega’s of vrienden, etc.

Geloven

Het (blijven) geloven in het nieuwe, is een belangrijke voorwaarde voor verandering. Verandering is meestal cyclisch en gaat gepaard met terugval en tegenslag. Bij een terugval lijkt het alsof men eindeloos hetzelfde rondje loopt. Het goede nieuws is dat men meestal dat rondje op een hoger niveau loopt. Zich hiervan bewust zijn, oog hebben voor wat er wel goed gaat en zichzelf hiervoor complimenteren, mededogen hebben voor zichzelf bij een terugval of tegenslag, helpen erg in deze fase.

Coaching op basis van de rader van verandering?

Wil je graag een verandering in je gedrag, interpretaties of overtuigingen teweeg brengen? Of wil je een nieuwe richting geven aan je loopbaan? Of het roer volledig omgooien?

Coaching op basis van de principes van het rader van verandering kan jou hierbij helpen. Voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek, klik hier.