Elke verandering begint met een goed voornemen!

door | 2 januari 2013

Velen van ons hebben nu aan het begin van dit nieuwe jaar goede voornemens voor 2013!

Hierbij een aantal tips om je goede voornemens om te zetten in daadwerkelijke verandering.

Zie je goede voornemen als het begin van een veranderingsproces. Vaak gaat aan het maken van goede voornemens een traject van intern overwegen vooraf. Je hebt twijfels, ervaart weerstand tegen de verandering en weegt de voor-en-tegens af. Geef mogelijke oplossingen meer aandacht dan het probleem. Verschuif je aandacht naar de nadelen van de huidige situatie en de voordelen van veranderen. En richt je blik op de toekomst en minder op het verleden.

Uiteindelijk heb je een besluit genomen en kom je in actie. Belangrijk is om een concreet plan van actie te maken met daarin de stappen hoe je de verandering gaat realiseren. Informeer je goed en kijk wat je kan leren van je eerdere succes-ervaringen. Formuleer kleine tussenstappen en mijlpalen.

Je richt je energie op het uitproberen van nieuw gedrag en het vermijden van oude gewoontes. Je doet nieuwe ervaringen op en leert. De uitdaging in deze fase zit vooral in het doorzetten. Soms lukt het gewoon even niet of je twijfelt. Bedenk dat verandering meestal cyclisch verloopt. Dit houdt in dat terugval deel uitmaakt van het proces. Stel het u voor als een spiraal omhoog. Bij elke stap (ook een mislukte stap) die je doet, verandert er iets. Je doet even een stapje terug maar het is nog niet een definitieve terugval. Zie een terugval dus ook als een stapje vooruit in je proces en ga daarna weer verder.

In een coach-traject kun jij je laten ondersteunen om je voornemen om te zetten in een daadwerkelijke verandering! Tijdens een (gratis) kennismakingsgesprek kunnen we bespreken wat coaching hierin voor jou kan betekenen. Klik hier voor contact.