Paradox van ontwikkeling

door | 10 september 2013


De eerste stap in groei en ontwikkeling is om blij te zijn met wie je bent.

Pas wanneer je je bewust bent van wie je echt bent met je kernkwaliteiten en valkuilen en deze accepteert, kun je echt groeien en jezelf ontwikkelen.  Dit is namelijk je fundament, je basis van waaruit je jezelf kunt versterken, ontwikkelen en werken aan je uitdagingen.

Ideale zelfbeeld

Dit lijkt evident, doch in de praktijk merk ik dat er vaak sprake is van een paradox. Als mensen willen groeien en zich ontwikkelen, hebben ze vaak een beeld van hoe ze willen zijn.  Ze hebben een ideaal ontwikkeld dat ver afstaat van wie ze werkelijk zijn. En  ze miskennen en diskwalificeren hun eigen kwaliteiten.  Ze willen iemand worden die ze in hun fundament niet zijn. Ze krijgen een verkeerd zelfbeeld wat op termijn hun zelfvertrouwen ondermijnt.

Voorbeeld

Iemand heeft als zeer belangrijke kwaliteit dat hij een aardig persoon is die ruimte geeft aan anderen. Hij wil graag hogerop komen in de organisatie en een leidinggevende functie uitoefenen. Daarom wil hij graag meer ruimte innemen in een gesprek en zeggen waar het op staat.  Dit zijn uitdagingen voor hem, hierin wil hij zich graag ontwikkelen. Als ik vraag om zijn kernkwaliteiten te benoemen, lukt dit niet. Wanneer ik doorvraag, blijkt dat hij niet aardig gevonden wil worden omdat hij het idee heeft dat hij dan geen leidinggevende functie kan uitoefenen. Dus ontkent hij dat hij een aardig persoon is. Daardoor raakt zijn zelfbeeld vervormd en verliest hij zijn zelfvertrouwen.

Voor hem was het belangrijk om eerst te gaan kijken. Wie ben ik eigenlijk? Welke kernkwaliteiten heb ik in huis? En vervolgens, deze te erkennen en te accepteren. Dit kon hij o.a. doen door te kijken hoe kan hij zijn kwaliteiten (aardig zijn en luisteren) kon inzetten als leidinggevende.  Hij maakte van zijn kwaliteiten een sterkte in plaats van een zwakte. Vanuit deze sterke basis kon hij werken aan zijn uitdaging: om in bepaalde situaties, als het nodig was, zelf meer ruimte in te nemen.

Ontwikkeling gaat dus in de eerste plaats over worden wie je bent en hier vervolgens iets mee te doen.